azulejo cultural
Limba și cultura portugheze sunt prezente în România din 1975, la nivel universitar, și din anii '90 la nivel liceal. 
Anul școlar curent reunește în jur de 550 de elevi și studenți.
C A RGB
Institutul Camões pentru Limbă și Cultură Portugheză susține rețeaua de învățământ prin intermediul 
Protocoalelor de Cooperare, la nivelul învățământului superior, și pe baza sprijinului bibliografic,
la nivelul celui secundar superior.
Oferta de învățământ pentru limba portugheză este organizată după cum urmează:
LICEE
• Liceul teoretic “Eugen Lovinescu” din București
Prof. de Portugheză: Angela Radu & Isabel Lazăr
Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, București
Tel: +40 21 413 29 47
secretariatlovi@yahoo.com 
• Liceul teoretic “Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca
Prof. de Portugheză: Simina Pop
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 94-96, 3400 Cluj-Napoca
Tel: +40 264 595 059
portugues_clujnapoca@yahoo.com 
UNIVERSITĂȚI
  • Universitatea din București - nivel: studii de licență și master
CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA/CAMÕES - Lector Camões și Responsabil al CLP: Sónia Mendes
CÁTEDRA FERNANDO PESSOA/CAMÕES - Responsabilă: Adriana Ciama
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Ibero-romanice și Italiană
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, București
Tel/fax: +40 21 312 13 13 (general)
http://italoiberice.lls.unibuc.ro/pagina-principala/limba-si-literatura-portugheza/
www.clpic.unibuc.ro
  • Universitatea “Ovidius” de Constança - nivel: studii de licență
CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA/CAMÕES - Responsabil al CLP: António M. Canhestro Ferro
Facultatea de Litere
Aleea Universității nr. 1, 8700 Constanța
Tel.: +40 241 551 773
clpic.constanta@yahoo.com
  • Universitatea “Babes-Bolyai" de Cluj-Napoca - nivel: curs facultativ
CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA/CAMÕES - Responsabilă a CLP: Veronica Manole
Facultatea de Litere
Str. Horea nr. 31, 3400 Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 532 238
vmanole@camoes.mne.pt
www.portughezacluj.ro
  • Universitatea de Vest din Timișoara - nivel: curs facultativ
CURS DE LIMBĂ PORTUGHEZĂ - Prof. de Portugheză: Iolanda Vasile
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara
iolanda.vasile@camoes.mne.pt
  • Share