Denumire: România

Abrevierea internaţională: ROU.

Situarea: în sud-estul Europei Centrale, în nordul Peninsulei Balcanice, pe Dunărea inferioară.Europe map

Granițele: Hotarele României însumează în total 3 149,9 km. Două treimi din acestea (2 064,4 km) sunt determinate de Dunăre şi de râurile Prut şi Tisa sau urmează linia ţărmului Mării Negre, în timp ce o treime (1 085,5 km) reprezintă graniţa terestră. Apele teritoriale române se întind până la 12 mile marine în largul Mării Negre. 

Vecinătăţi: România se învecinează cu cinci state, cel de-al şaselea vecin fiind Marea Neagră. La NE şi E are graniţă cu Republica Moldova (681,3 km), la N şi E cu Ucraina (649,4 km), la SE cu Marea Neagră (193,5 km), la S cu Bulgaria (631,3 km), la SV cu Serbia (546,4 km) şi la V cu Ungaria (448,0 km).

Suprafaţa: Este de 238 391 kmp, comparabilă cu cea a Marii Britanii, ceea ce situează România pe locul 80 în lume şi pe locul 12 în Europa ca mărime. România are o formă ovală, întinzându-se pe 735 km de la vest la est şi pe 530 km de la nord la sud.

Distribuţia suprafeţei: teritoriu arabil (39,2%), păduri (28%), pajişti şi fâneţe (20,5%), vii şi livezi (2,3%), clădiri, drumuri şi şosele (4,5%), ape şi iazuri (3,7%), alte zone (1,8%).

Clima: Clima României este determinată în primul rând de poziţia ei pe glob, 

la jumătatea distanţei dintre Pol şi Ecuator, fiind străbătută de paralela de 45˚, precum şi de poziţia sa geografică pe continent, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 

În concluzie, clima României este de tip temperat-continental, cu 4 anotimpuri şi este marcată de influenţe ale climatelor stepice din est, adriatice din sud-vest, oceanice din vest şi nord-vest, păstrându-şi totuşi identitatea climatului carpato-ponto-danubian.400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră. Aceste particularităţi conferă climei un caracter temperat continental. parcul national ceahlau


Relieful ţării are un rol esenţial în delimitarea zonelor şi etajelor climatice. Munţii Carpaţi formează o barieră care separă climatele continentale aspre din est de cele din vest de tip oceanic şi adriatic. 

 

 

Împărţirea administrativă:

harta RomaniaRomania historic regionsRomania Judeţe

România are 41 de judeţe, plus municipiul-capitală Bucureşti care are un statut similar cu acela de judeţ. Un judeţ are, în medie, o suprafaţă de 5 800 km 2 şi o populaţie de 500 000 de locuitori. 

Capitala: Bucureşti este cel mai important şi cel mai populat oraş al României, fiind centrul politic, administrativ, economic al ţării. 

bucharest revolution square

Oraşele principale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Brăila, Oradea, Bacău, Piteşti, Arad şi Sibiu.
Regiunile istorice: Transilvania, Banat, Crișana, Bucovina, Moldova, Maramureș, Dobrogea, Muntenia 

Populaţia: 21.623.849 (1 iulie 2005; sursa: Institutul Naţional de Statistică)

Naţionalităţi: români 89,5%, unguri 6,6%, rromi 2,5%, alţii 1,4% 

Religia: ortodocşi: 86,8%, romano-catolici 4,7%, reformaţi 3,2%, penticostali 1,5%, alţii 3,8%. 

Limba oficială: limba română, limba maternă pentru 91% din populaţia ţării.
Principalele limbi străine care circulă în prezent în România sunt engleza, franceza şi germana.

Moneda naţională: leul românesc. Subdiviziunea leu-ului este ban-ul, 1 leu = 100 de bani. 
Există monede de 1, 5, 10 si 50 bani şi bancnote de 1, 5, 10, 50, 100 şi 500 de lei.
      
Ziua naţională: 1 Decembrie
Această zi reprezintă aniversarea Marii Unirii de la Alba Iulia, din 1918, când s-a votat unirea Transilvaniei cu România, moment care marchează unirea tuturor românilor într-un singur stat şi realizarea unităţii statului-naţiune român. 
      
Ora oficială: Ora Est Europeană (GMT + 2 ore). 

Forma de guvernământ: republică. Flag of Romania

Statut: membră NATO; membră UE.

Puterea legislativă: Parlamentul României, format din două camere: Senatul și Camera Deputaților

Puterea executivă: Guvernul României

Drapelul României este un tricolor albastru, galben, roşu, având culorile dispuse în benzi verticale, de dimensiuni egale.

  • Share